Organska hrana


Hrana proizvedena bez veštačkih dodataka kao što su đubriva, pesticidi, genetski modifikovani organizmi, koja nije tretirana zračenjem, industrijskim rastvaračima i hemijski prehrambrenim aditivima, je organska hrana.

Sobzirom da je organska proizvodnja regulisana zakonom, organski proizvodi su certifikovani, i njihova proizvodnja usklađena je sa standardima na državnom i međunarodnom nivou.


Ključno pitanje je kako prepoznati organske proizvode?

Ukoliko je prozvod proizveden u skladu sa osnovnim principima i standardima organske proizvodnje, koji su u saglasnosti sa zakonskom regulativom, proizvođač je u obavezi da na vidljivom mestu stavi oznaku da je proizvod organskog porekla.

Preporučujemo iz naše ponude:

lisicarka

maslinovo-ulje

testenine

kuzu-prah